Minder werken, eerder stoppen. Vitaal-Vooruit geeft inzicht.

Minder werken
Eerder stoppen

Vitaal-Vooruit

geeft inzicht

Minder werken
Eerder stoppen

Vitaal-Vooruit

Geeft inzichtArbeidsmobiliteit


“Voor jou als werkgever wordt arbeidsmobiliteit en duurzame inzetbaarheid steeds belangrijker. Werknemers moeten langer doorwerken, maar zijn niet altijd in staat dat ook daadwerkelijk vol te houden. Dit levert dilemma’s op, zowel voor de werkgever als voor de oudere werknemer. Misschien is er sprake van een zieke partner, wil een medewerker zelf al minder gaan werken of wordt de werkdruk simpelweg te hoog. Het gevolg: een medewerker die steeds vaker uitvalt en/of zich niet meer gelukkig voelt in zijn of haar huidige functie, met alle gevolgen van dien. Maar hoe lossen we dat op?

Dat is waar Vitaal-Vooruit in beeld komt. Wij helpen je een overzicht te maken van alle mogelijke oplossingen en maken deze opties financieel inzichtelijk voor zowel de werkgever als de werknemer. Met onze expertise en jarenlange ervaring vinden we samen met jou en je werknemer de oplossing die voor iedereen voordelen heeft. Als onafhankelijke partij nemen de onzekerheid weg en zorgen dat beide partijen tevreden verder kunnen. Dat is onze kracht en daar halen wij onze voldoening uit. Waar schakel jij ons voor in?”

Wat we doen


Vitaal-Vooruit zet zich in voor oudere medewerkers die - soms noodgedwongen - een stapje terug willen doen. Door inzicht te geven in financiële- en werkzame toekomstsituaties, aansluitend op de mogelijkheden binnen de organisatie. Door voorwaarden te creëren waardoor oudere medewerkers beter in staat zijn op een vitale- en financieel verantwoorde wijze hun pensioenleeftijd te bereiken.

Wij doen dit door medewerkers inzicht te geven in een tweetal toekomstscenario's, onderbouwd met een persoonlijk financieel inzicht (PFI). Deze scenario's sluiten altijd aan op mogelijkheden binnen de organisatie.

We komen bij je medewerker thuis om de financiële situatie inzichtelijk te maken en het rapport toe te lichten.

Het persoonlijk financieel inzicht wordt door medewerkers als een mooi gebaar ervaren.
Het geeft hen inzicht, grip en rust richting de toekomst.

Samen met jou en je medewerker stemmen we af waar de wensen en behoeften samenkomen.
Zo kunnen beide partijen tijdig anticiperen op de gezamenlijke doelstellingen.

Wij spreken als onafhankelijke partij met jouw medewerkers. Dit geeft vaak ruimte om juist die zaken bespreekbaar te maken die tijdens reguliere gesprekken tussen werkgever en medewerker onbesproken blijven.

We bespreken het voorkeursscenario van de medewerker met jou en onderbouwen deze met een overzichtelijke kosten-batenanalyse. Deze analyse laat de besparing voor jouw organisatie zien, over de looptijd van het traject.

Onze inzet


Leidt onze inzet tot een wijziging of beëindiging van het dienstverband, dan verzorgen wij tevens de bijkomende (financiële- en juridische) zaken. Denk hierbij onder meer aan:

- Het opstellen en toelichten van de vaststellingsovereenkomst;
- Persoonlijke begeleiding in de aanvraag en uitvoering richting externe instanties;
- Het beantwoorden van alle vragen rondom deze dienstverlening.

Jouw medewerker wordt volledig bijgestaan. Vanaf het eerste gesprek tot aan het pensioen.
En belangrijk voor jou: wij zien toe op de RVU in onze uitvoering!

Wij zijn trots op het feit dat:


  • 92% van de geboden oplossingen tot daadwerkelijke uitvoering komen
  • We een gemiddeld rapportcijfer van 8,3 krijgen van de werkgevers
  • We een gemiddeld rapportcijfer van 8,9 krijgen van de werknemersContact:

Zaakgenoten® - 2024©

Zaakgenoten-betrokken-benaderbaar

Cookie beleid

Wat is een cookie?
Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers worden teruggestuurd.

Welke soorten cookies gebruikt Vitaal-Vooruit?
Vitaal-Vooruit maakt gebruik van twee soorten cookies: sessie-cookies en Google Analytics-cookies.

Sessie-cookies
Met behulp van een sessie-cookie kunnen wij zien welke onderdelen van de website u tijdens een bezoek hebt bekeken. Wij kunnen onze dienst daardoor zo veel mogelijk aanpassen aan het surfgedrag van onze bezoekers. Sessie-cookies worden automatisch verwijderd zodra u uw webbrowser afsluit.

Google Analytics-cookies
Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de zogeheten Analytics-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers onze website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hierop geen invloed. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

De informatie die Google verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de zogeheten Safe Harbor-principles en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Vitaal-Vooruit hanteert de Europese privacywetgeving voor de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens van Europese staatsburgers. ZVitaal-Vooruit is een bewerker en is derhalve verwerkingsverantwoordelijke. Vitaal-Vooruit hanteert hiervoor haar proces voor de verwerking van privacygegevens. Voor de verwerking wordt een bewerkersovereenkomst tussen opdrachtgever en Vitaal-Vooruit afgesloten. Vitaal-Vooruit heeft een procesbeschrijving bescherming persoonsgegevens en een datalek procedure opgesteld die opvraagbaar zijn.

Algemene voorwaarden van Vitaal-Vooruit

Vitaal-Vooruit is een label van zaakgenoten. Op alle opdrachten verleend aan Vitaal-Vooruit zijn de algemene voorwaarden van Zaakgenoten® van toepassing. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle inspanningen van en door Zaakgenoten® (als ook haar gelieerde labels) binnen te verstrekken opdrachten tot zowel het doen leveren van goederen, het doen verrichten van diensten, het in onderaanneming uitbesteden van werkzaamheden; voorts ook op alle aanvragen zijdens Zaakgenoten® (als ook haar gelieerde labels) tot het uitbrengen van offertes; alles met uitsluiting van alle algemene of bijzondere voorwaarden van leveranciers, verhuurders en onderaannemers, inbegrepen bepalingen en bedingen vermeld in offertes of bevestigingen van leveranciers en onderaannemers, die niet uitdrukkelijk schriftelijk door Zaakgenoten® (als ook haar gelieerde labels) zijn aanvaard en ondertekend.

U kunt Algemene voorwaarden van Zaakgenoten hier downloaden.